Utiliteit

De diversiteit van de utiliteitsmarkt vraagt om na te denken over functionaliteiten per gebouw en ruimte. Juist in deze markt is hospitality vs. security een actueel onderwerp. Een museum wil bijvoorbeeld haar bezoekers welkom heten, maar waardevolle objecten beveiligen. Hetzelfde geldt voor onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen etc. Door de inzet van Prismata worden alle verschillende systemen gekoppeld aan het security management platform. Denk hierbij aan:   

  • Het beheer van alle gebouw gebonden systemen op het gebied van safety, security, energie, klimaat en verlichting.
  • Continuïteitsmanagement door bewaking van alle vitale installaties. Alle installaties die voor de continuïteit van de organisatie van belang zijn, worden vanuit één platform bewaakt.
  • Reductie van beheerkosten door het centraal beheren van meerdere objecten.
  • Combineren van informatie uit de diverse disciplines voor inzicht in het optimaal gebruik van ruimten en voorzieningen. Hierdoor kunnen signalen uit de beveiligingsinstallaties worden gebruikt om de klimaatregeling te sturen en andersom kunnen signalen uit de verlichting (bewegingsschakelaars) of het klimaat (CO2 meting) worden gebruikt als trigger voor security.

Neem contact op voor meer informatie

Mijlweg 75 3316 BE Dordrecht